De Crem en Piryns kibbelen over asiel

In Terzake op Canvas zijn Pieter De Crem (CD&V) en Freya Piryns (Groen!) tegen elkaar van leer getrokken over het asielbeleid. Toch liggen de standpunten van hun partijen niet zo heel ver uit elkaar.

Zowel De Crem als Piryns zijn het erover eens dat het asielbeleid van de voorbije jaren flink tekortgeschoten is. Piryns geeft de regering 3 op 10 voor het asielbeleid, De Crem geeft de regering waarin hij zelf minister is slechts 5 op 10. De Crem legde wel vooral de schuld bij de paarsgroene regering-Verhofstadt I, waar ook de groenen deel van uitmaakten. Dat beleid heeft volgens De Crem geleid tot de komst van nog meer vluchtelingen naar ons land.

Piryns verweet de regeringen Leterme en Van Rompuy dat die de asielzoekers weinig of geen opvang bieden en nooit echt tot een beleid zijn kunnen komen door een gebrek aan eensgezindheid. Ze vindt het schandalig dat asielzoekers op straat terechtkomen als gevolg daarvan.

Piryns ontkent ook dat ze voorstander is van een opengrenzenbeleid zoals De Crem liet doorschemeren, maar vroeg dat de steden en gemeenten zelf initiatieven zouden nemen om dakloze asielzoekers op te vangen.

Dat stuitte dan weer op een hevig njet van Pieter De Crem, die zelf burgemeester was van Aalter. Het kan niet dat de gemeenten moeten opdraaien voor het falen van het federale beleid, stelde hij met klem.

Beide politici waren het er wel over eens dat de bevoegdheden de voorbije jaren te versnipperd waren en beter gecentraliseerd zouden worden onder minister en dan wel op het federale niveau. De Crem bleef evenwel op de vlakte op de vraag of hijzelf kandidaat is om die superminister van Binnenlandse Zaken en Asiel te worden.

Bitsig, maar niet helemaal oneens

Het ging er bij momenten vinnig aan toe tussen Pieter De Crem en Freya Piryns, maar ondanks het gekibbel liggen de standpunten van CD&V en Groen! niet zo heel erg ver uit elkaar, verduidelijkte analist Carl Devos.

De Crem legt dan meer de nadruk op een echt terugkeerbeleid, maar Piryns sluit dat niet uit als het volgens de procedures verloopt. Zij verklaart zich overigens geen voorstander van een opengrenzenbeleid, zoals De Crem liet doorschemeren, maar vroeg wel en humanere aanpak en betere begeleiding van asielzoekers, wat ook een vraag is van het ACV.

Volgens Carl Devos is een vergelijk tussen beide standpunten niet onmogelijk, maar liggen de kaarten wel moeilijker als ook de Franstalige partijen -en zeker CDH van Joëlle Milquet- mee aan tafel moeten schuiven.

Als een nieuw asielbeleid succesvol wil zijn, moet de verwarring ven de laatse jaren vermeden worden en zullen er duidelijk en transparante afspraken moeten gemaakt worden in een regeerakkoord, aldus Devos.

lees ook