Dichter Andrej Voznesensky overleden

Andrej Voznesensky, een van de meest populaire dichters uit de Sovjetperiode, is overleden. Hij is 77 jaar geworden. Voznesenky was een van de "kinderen van de jaren 60", een generatie van grote denkers in de periode na het bewind van Stalin.
Andrej Voznesensky krijgt een staatsprijs van Dmitri Medvedev in 2008.

Zijn ongewone verzen en gewaagde beeldspraak stonden toen in sterk contrast met andere Sovjetpoëzie. Voznesensky had ook veel bewonderaars in het buitenland en reisde vaak naar Europa en de Verenigde Staten in de jaren 60. Daar had hij ontmoetingen met onder anderen Allen Ginsberg, Arthur Miller, Marilyn Monroe en Robert Kennedy.

In eigen land kreeg Voznesensky vaak kritiek. Sommige werken van hem werden ook bewerkt tot theaterproducties zoals "Antiworlds", "Save your faces" en "Juno and Avos".

De dichter las zijn werk vaak voor in grote zalen, maar zijn populariteit taande toen er eind jaren 80 meer vrijheid kwam tijdens de glasnost. De Russische president Dmitri Medvedev betuigde zijn medeleven al en looft de bijdrage van Voznesensky aan de Russische cultuur.