Obama het zwijgen opgelegd door onweersbui

Het regende pijpenstelen toen VS-president Barack Obama gisteren het spreekgestoelte besteeg in Elwood, Illinois. Bedoeling was het aanwezige publiek toe te spreken in het kader van Memorial Day, de dag waarop Amerikaanse militairen die tijdens hun dienstperiode de dood vonden, herdacht worden. Maar de president kon niet anders dan het publiek met aandrang te vragen naar hun wagens terug te keren.

De regen ging immers gepaard met hevige bliksemschichten, luide donderknallen en fikse windvlagen. Obama wilde geen risico’s nemen en zei: “We zijn wat bezorgd om de bliksem. Deze is niet helemaal veilig. Daarom vraag ik jullie of het mogelijk is terug in jullie wagens te gaan zitten. We willen niemand in gevaar brengen, vooral de kinderen niet die hier aanwezig zijn. Kruip dus alstublieft terug in uw auto. Ik ga in de mijne zitten.”

Hij voegde er nog aan toe dat “nog nooit iemand ziek geworden is van een klein beetje regen, maar we willen niet dat iemand door de bliksem getroffen wordt.” De president stapte daarna het spreekgestoelte af, met zijn kleren al duidelijk doorweekt.

lees ook