Regels verwarming op aardgas strenger

Wie een centrale verwarmingsinstallatie op aardgas heeft die ouder is dan twee jaar, moest die vóór vandaag een eerste keer laten controleren door een erkend technicus. Vanaf vandaag is een onderhoud van alle aardgasinstallaties om de twee jaar verplicht.

Ook nieuwe centrale verwarmingsinstallaties op gas moeten voortaan voor ze in gebruik worden genomen, eerst worden gekeurd door een erkend technicus. Bij mazoutketels was zo'n controle al verplicht op jaarlijkse basis.

Verder moeten gastoestellen die ouder zijn dan 15 jaar een controle van de energieprestatie ondergaan. De bedoeling daarvan is om energieverslindende ketels te weren, ten voordele van de zogenoemde hoogrendementsketels.

De Vlaamse milieuadministratie vreest dat niet iedereen op de hoogte is van de verstrengde reglementering. "Na de zomer, dus vooraleer de centrale verwarming weer aan wordt gezet, komt er een bewustmakingscampagne", klinkt het.

Alle informatie over de keuringen van centrale verwarmingsinstallaties is terug te vinden op www.centraleverwarming.lne.be.