Specialisten doen vaak onnodige onderzoeken

Vier op de tien specialisten zeggen dat de ziekenhuisdirectie hen onder druk zet om onderzoeken te doen die eigenlijk niet nodig zijn. Dat blijkt uit een enquête die vandaag verschijnt in het vakblad De Specialisten. Vooral Franstalige ziekenhuizen proberen op die manier meer geld in het laatje te krijgen.
foto: archief

Van de 1.382 specialisten die de enquête invulden, zegt 37,4 procent dat de directie hen onder druk zet om onderzoeken te doen. Bijvoorbeeld een extra scan of een bloedtest die eigenlijk niet nodig is.

Opmerkelijk zijn de regionale verschillen. "Bij de Nederlandstalige specialisten ligt het aantal op ongeveer 25 procent, bij de Franstaligen klimt dit op tot boven de 50 procent", zegt Geert Verrijken van De Specialsten. In Wallonië zegt dus meer dan één specialist op de twee dat het ziekenhuis hen onder druk zet.

Ziekenhuizen doen dat om geld binnen te halen. Als een specialist een prestatie levert, krijgt het ziekenhuis een deel van zijn ereloon. Beide partijen worden er beter van, de maatschappij betaalt. "Als er onnodige prestaties worden geleverd vanuit medisch oogpunt, betekent dit dat de ziekteverzekering gemolken wordt", aldus Verrijken.

"Verwerpelijke resultaten"

Zorgnet Vlaanderen, de koepel van christelijke ziekenhuizen, geeft toe dat er soms onnodige onderzoeken gebeuren. "Het is zo dat we in een systeem leven van prestatiefinanciering", zegt gedelegeerd bestuurder Peter Degadt. "De neiging bestaat bij alle actoren, zowel artsen als ziekenhuizen, om de prestaties op te drijven en zo kosten te kunnen terugbetalen die door de subsidiëring niet gedekt worden."

Het Verbond der Belgische Specialisten (VBS) vindt de resultaten "verwerpelijk". Volgens Marc Moens moeten de medische raden in de ziekenhuizen hiertegenin gaan. "Ik denk dat artsen in verschillende ziekenhuizen betere afspraken kunnen maken. Maar we ondervinden dat de concurrentie tussen ziekenhuizen erg groot kan zijn en dat de bestuurders van die ziekenhuizen elkaar moeilijker vinden dan de artsen van die ziekenhuizen."