Verlies van soorten kost enorm veel geld

Het verlies van planten- en diersoorten kost de mensheid jaarlijks tussen de 1.000 en de 3.000 miljard euro. Dat heeft het milieu-agentschap van de Verenigde Naties berekend. Het milieu beschermen is goedkoper dan het te vernielen, zegt de studie.

Het verlies van planten- en diersoorten heeft een hoge kostprijs, zegt het rapport, alleen is die tot nu toe nog niet voldoende in rekening gebracht.

Door de verdwijning van soorten gaan toerisme, landbouw en visserij achteruit. Het meest recente voorbeeld is het lek in de Golf van Mexico waar de schade in de miljarden loopt.

Ook het kappen van bossen heeft een te hoge prijs: bossen zuiveren de lucht, produceren zuurstof en houden koolstof vast en regelen de waterhuishouding. Ze bevoorraden meer dan een miljard mensen met eten en geneeskrachtige planten.

Met het in rekening brengen van de schade aan mens en milieu wil deze studie bedrijven en consumenten er van overtuigen dat het goedkoper is om het milieu te beschermen dan het te vernielen.