Vrouwen twee maal zo vaak depressief als mannen

Uit onderzoek in 25 Europese landen blijkt dat vrouwen zich dubbel zo vaak depressief voelen als mannen. De kloof tussen depressieve vrouwen en mannen in België is een van de grootste. Dat meldt de Universiteit Gent.

Voor het onderzoek werden 46.000 personen uit 25 Europese landen ondervraagd.

"In vergelijking met West-Europa heeft de Belgische bevolking relatief vaak te kampen met depressieve gevoelens", zegt sociologe Sarah Van de Velde. "Toch ligt ons gemiddelde nog onder dat in de Oost-Europese landen. België behoort wel tot de koplopers wat het verschil tussen vrouwen en mannen met depressie betreft."

In de meeste Europese landen blijkt de sociaal-economische positie, eerder dan familiegerelateerde factoren, het zwaarst door te wegen. "Er worden meer depressieve klachten gesignaleerd bij werkloosheid of langdurige ziekte. Bij mannen is dat net omgekeerd."

De Belgische mannen zonder partner leiden opmerkelijk meer aan depressie dan de gemiddelde Europese man. "Belgische vrouwen halen dan weer meer voordeel uit een hogere opleiding, maar signaleren na een scheiding ook meer depressieve klachten", zegt Van de Velde. "Geneesmiddelen of therapieën dragen niet bij tot de verklaring, want de consumptie van antidepressiva ligt in België heel hoog."

Naast psycho-biologische oorzaken wijzen de landenverschillen erop dat ook sociale omstandigheden belangrijk zijn in het verklaren van genderverschillen. "Vrouwen met een betaalde job kampen vaak met overbelasting door de combinatie gezin-werk."