"Uitbreiding Brussel financieel slechte zaak"

Door de uitbreiding van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de zes faciliteitengemeenten uit de Vlaamse rand zou Brussel er financieel slechter aan toe zijn. Dat blijkt uit een studie van professor Economie Robert Deschamps van de Naamse Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, waarover L'Echo bericht.

De berekeningen gebeurden op basis van de begrotingen van 2008. De uitbreiding met de zes faciliteitengemeenten zou Brussel wel 136 miljoen euro extra inkomsten opleveren, maar de extra kosten zouden oplopen tot 142 miljoen.

Dat laatste heeft te maken met de nationale solidariteitstussenkomst, waarbij geld gaat naar gewesten waar de inkomsten uit de personenbelasting per inwoner lager liggen dan het nationale gemiddelde. Door rijkere gemeenten in het Brussels Gewest te integreren daalt de solidariteitsbijdrage voor Brussel.

Ook Vlaanderen zou financieel geen goede zaak doen en er 116 miljoen euro bij inschieten, maar de Franse Gemeenschap zou er 44 miljoen euro bij te winnen hebben.

Volgens L'Echo wordt nu een van de belangrijkste argumenten van FDF-voorzitter Olivier Maingain voor de uitbreiding van Brussel ontkracht. Volgens het FDF is de uitbreiding van Brussel de enige manier om het Hoofdstedelijk Gewest structureel te herfinancieren.

lees ook