"Uitspraken van Milquet onaanvaardbaar"

CD&V-voorzitter Marianne Thyssen haalt scherp uit naar haar CDH-collega Joëlle Milquet na haar uitspraken over een corridor in een interview met La Libre Belgique. Die had haar vraag herhaald om een "geografische link" te creëren tussen Brussel en Wallonië. Daarnaast blijft ze ook pleiten voor een uitbreiding van Brussel.

"Ik hoop dat er mensen zullen opstaan die de naam van madame of monsieur oui kunnen krijgen", zei Thyssen in Terzake. Ze bestempelde de uitspraken van Milquet als "onaanvaardbaar". "Er zal iets moeten veranderen aan het discours, want dit helpt ons niet een oplossing te vinden. Dit versterkt alleen maar het opbod", vindt de CD&V-voorzitter.

Ecolo-covoorzitter Jean-Michel Javaux vindt de uitspraken van Milquet "een kleine provocatie". "Daarover spreken op één week van de verkiezingen, is een kleine provocatie", liet Javaux (grote foto, rechts) vandaag optekenen op campagne. Volgens hem doet Milquet de uitspraak enkel om potentiële kiezers van het radicale FDF af te snoepen. In elk geval is er dus onenigheid in het Franstalige kamp wat de uitbreiding van Brussel betreft.

"Het is logisch en coherent dat Brussel en Wallonië een geografische link zouden hebben, een gezamenlijke grens. Brussel is 90 procent Franstalig en de Franstalige gemeenschap heeft geen homogene grens, dat gaat niet", had Milquet in een interview met La Libre Belgique gezegd.

"Het is even belangrijk dat Brussel met Wallonië een grens zou delen in een evenwichtig federaal land. Er is geen reden waarom het meest dynamische hart van het land, zijn hoofdstad en de hoofdstad van Europa niet zou grenzen aan Wallonië", vervolgt de ontslagnemende vicepremier.

Milquet bevestigt voorts haar pleidooi voor een uitbreiding van Brussel. "Gemeenten uit de rand, zoals Kraainem bijvoorbeeld, zijn sociologisch identiek aan Woluwe. Het zou dus goed zijn om die gemeenten op te nemen in de schoot van Brussel, om zo een eind te maken aan alle problemen met de taalfaciliteiten. Objectief gezien behoren die gemeenten toe aan het tweetalig Brussels Gewest", besluit ze.

Bruno Valkeniers (foto), de voorzitter van Vlaams Belang, concludeert uit het interview dat Milquet de Vlaamse partijen weer met de beide voeten op de grond zet. "Wie dacht dat de Franstaligen zich "redelijk" opstellen, is alweer een illusie armer. Voor Vlaams Belang kan het niet dat de Vlaamse partijen op basis van dergelijke uitgangspunten nog maar met Milquet aan tafel gaan zitten."

lees ook