Achteruit of vooruit kijken?

Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA) hebben in Terzake de degens gekruist over de oorzaak van en de oplossing voor de crisis. Het debat ging over inhoud, maar beide opponenten bleven toch vooral naast elkaar praten.

Door de financiële en economische crisis zitten we vandaag met een begrotingstekort van 4,8 procent. Dat is uiteraard slecht nieuws, maar in andere Europese landen is het nog slechter. Hoe dan ook moet dat tekort worden weggewerkt. Gwendolyn Rutten en Geert Bourgeois lichtten de plannen van hun partij hierover toe.

"Het overheidstekort is hoofdzakelijk de schuld van het federale niveau", vindt Vlaams minister Bourgeois, die zijn bewering staaft met bevindingen van specialisten zoals Herman Matthijs en Geert Noels. Het maakte weinig indruk op Rutten. "Geert Bourgeois kijkt graag achteruit. De realiteit is dat we met een financiële en economische crisis zitten."

"Ik kijk graag vooruit", vervolgde ze enigszins voorspelbaar, "en Open VLD heeft een besparingsplan. Van de N-VA heb ik geen besparingsplan gezien."

"Wij zeggen dat het overheidsapparaat moet worden afgeslankt", probeerde Bourgeois, maar Rutten ging nog even door op haar eigen elan: "De overheid moet het goede voorbeeld geven. De lonen van ons allemaal (ze had het hier vooral over de ambtenaren, nvdr.) moeten worden gematigd. We moeten daarin realistisch zijn."

Daar vond Bourgeois niks origineels aan. "Dat doen wij al jaren op Vlaams niveau. Vlaanderen heeft geen Belgische dwang nodig om zijn begroting op orde te krijgen", sneerde hij, en wees er in een adem op dat België wel Europese dwang nodig heeft.

"Eerst een staatshervorming"

Tijdens het Pinksterweekend kwam de N-VA met een plan om 500.000 banen te scheppen. "Dit is echt een plan van reken je rijk, maar er zitten een aantal fouten in dat plan", wist Rutten. "Uw plan om 6,5 miljard euro te vragen van Vlaanderen is ook een utopie", sloeg Bourgeois terug.

Hij gaf wel toe dat de vergunningspolitiek in Vlaanderen niet goed is, waardoor investeringen in Wallonië momenteel interessanter zijn. Toch vindt Bourgeois dat het grote probleem de hoge loonkost is, en dat laatste is een federale bevoegdheid. Toeval of niet?

Toch zijn Rutten en Bourgeois het met elkaar eens dat  de regio's eerst meer bevoegdheden en middelen moeten krijgen voor de crisis effectief kan worden aangepakt. Die middelen betekenen voor Bourgeois ook een eigen Vlaamse fiscaliteit, maar dat laatste klonk bij Rutten niet zo duidelijk.

Het gemeenschappelijke uitgangspunt - eerst een staatshervorming - staat of valt natuurlijk met  wat ze aan de overkant van de taalgrens willen. En ging het daar dezer dagen niet over een uitbreiding van Brussel en een corridor tussen Wallonië en Brussel?

lees ook