Politie weigert vordering van agenten

Het politiecollege van de zone Herent-Kortenberg heeft de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken laten weten niet in te gaan op de vordering om agenten ter beschikking te stellen om de orde en veiligheid te waarborgen in de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg.

Het personeel van de jeugdinstelling is in staking, maar volgens het college beschikt de politiezone niet over de nodige manschappen om dergelijke taken aan te kunnen.

In het verleden trok de politiezone bij stakingen in De Grubbe al diverse keren tevergeefs aan de alarmbel. Herhaalde keren werd om overleg gevraagd over de vele taken waarmee de jeugdinstelling de politiezone opzadelt, maar daar kwam geen antwoord op. 

Het gaat onder meer om dringende overbrengingen naar jeugdrechtbanken, agressie-incidenten en personeelsvervanging bij stakingen. Naar aanleiding van de staking dit voorjaar werd reeds gedreigd met acties.

"Met de geplande uitbreiding van De Grubbe van 50 naar 126 plaatsen ziet de situatie er nog slechter uit. Indien er geen compensatie komt voor de politiezone dan zal ook in de toekomst een vordering vanwege de federale overheid naast zich neergelegd worden", zegt het college.