Regels cameratoezicht worden strenger

Voor 10 juni moeten alle camerasystemen voor bewaking en toezicht op het publieke en private domein geregistreerd zijn. Daarna kunnen, op basis van klachten, geldboetes worden opgelegd voor inbreuken op deze wetgeving. In sommige gevallen kan de boete zelfs 1.000 euro bedragen.

De Camerawet van 21 maart 2007 bevat een overgangstermijn van drie jaar voor het in regel brengen van de huidige camerasystemen, zowel voor particulieren als voor lokale besturen en politiezones. Aan die overgangstermijn komt nu een einde.

Uit cijfergegevens van de Privacycommissie blijkt dat er tijdens de voorbije regularisatietermijn slechts 7.230 aangiftes van camerasystemen zijn ontvangen, terwijl naar schatting een veelvoud daarvan in gebruik zou zijn.

Bovendien wijst de Commissie erop dat heel wat aangegeven systemen wellicht nog niet voldoen aan de bepalingen uit de Camerawet van 2007. Naast een verplichte aangifte is het voortaan ook verplicht om cameratoezicht kenbaar te maken door middel van een standaardpictogram. Tot slot is het noodzakelijk om een positief advies van de gemeenteraad en van de korpschef van de lokale politie te ontvangen.

Meer informatie over de huidige wetsbepalingen inzake cameratoezicht is te vinden op www.privacycommission.be of op www.vvsg.be.