Vlaamse regering betreurt stakingsacties VRT

De Vlaamse regering betreurt de mogelijke stakingsactie bij de VRT. De vakbonden van de openbare omroep overwegen een 24 urenstaking op 9 juni. Daarmee willen ze protesteren tegen de besparingsmaatregelen die de VRT moet nemen.

De Vlaamse regering vraagt dat de vakbonden de onderhandelingen met de directie voorzetten. Volgens de regering zullen de besparingen ervoor zorgen dat de VRT eind 2011 uit de rode cijfers is.

"Dit is voor de VRT en haar personeel de beste uitgangspositie om de onderhandelingen van de nieuwe beheersovereenkomst aan te vangen", luidt het. De huidige beheersovereenkomst loopt af in 2011.

Morgen zal het gemeenschappelijk vakbondscomité beslissen welke acties er precies komen. Daarna zullen die voorgelegd worden aan het personeel van de VRT. Er is sprake van een 24 urenstaking op woensdag 9 juni, vier dagen voor de verkiezingen.

Vlaamse regering roept op tot dialoog

De VRT moet tegen eind 2011 65 miljoen euro extra besparen. Overleg tussen vakbonden en directie leidde al tot uitzicht op een akkoord over een besparing van zo'n 44 miljoen euro. Het resterende gat is volgens de vakbonden niet dicht te rijden zonder de afbraak van de openbare omroep.

De Vlaamse regering zegt dat ze zich realiseert dat de besparing op het aanbod van de VRT een gevoelig punt is. "Uit het besparingsplan van de VRT-directie blijkt dat de essentie van de programmering zou overeind blijven en dat de uitzendschema's in grote mate zouden gerespecteerd blijven", klinkt het.

De Vlaamse regering roept de onderhandelende partijen op om in te zetten op een constructieve dialoog met het oog op het bereiken van een definitief akkoord.