CONFEDERALISME. MODEWOORD OF NIET?

“Vijf minuten politieke moed”, “onverwijld” en “Wie gelooft die mensen nog?” Dat waren de quotes tijdens de vorige federale kiescampagne in 2007. Vandaag lijkt "confederalisme" met de eer te gaan lopen. Con-fe-de-ra-lis-me. Zes lettergrepen die zorgen voor heel wat verwarring. Maar wat is dat nu precies?

Laten we er de dikke Van Dale bijnemen. Wat zegt die over "confederalisme"? Niks. Het woord lijkt zelfs niet te bestaan. Is het dan een uitvinding van de N-VA, Open VLD en CD&V? We proberen het nog eens, maar deze keer met "confederatie". En dit is het resultaat: de; v -s bond van staten of gewesten met grote zelfstandigheid van de leden. Toegegeven, die definitie is ook niet helemaal duidelijk. Dus gingen we zelf maar op zoek in verschillende kranten, en we kwamen hierop uit: “Een samenwerkingsverband tussen soevereine staten. Zij moeten dan vastleggen in een internationaal verdrag wat ze nog samen willen doen.” Dat is de juridische definitie van confederalisme.

Dat wil zeggen dat je eerst een onafhankelijk Vlaanderen moet hebben en een onafhankelijk Wallonië, en wie weet een onafhankelijk Brussel alvorens je kan spreken van confederatie. Al die aparte deelstaten sluiten dan samen een internationaal verdrag. De inzet van dat verdrag is het antwoord op de vraag: “Wat willen en kunnen we nog samen doen?” Veel professoren denken dan dat defensie, delen van justitie en de sociale zekerheid nog federaal – en dus Belgisch - zullen blijven.

 

Wat dan met de Belgische regering? Die houdt op met bestaan. Want elke deelstaat van een confederatie heeft zijn eigen regering en parlement. Er is wel sprake van een confederale overleg. Dat kan je dan het beste vergelijken met een diplomatiek overleg tussen de regeringen van de deelstaten. Maar in de Wetstraat 16 zal geen Belgische premier meer wonen.

 

Geen regering meer. Maar misschien wel een confederaal parlement? Ja dat zal er wel nog zijn, maar je zal er niet voor naar de stembus moeten lopen. De leden van dat parlement zetelen namelijk in de regionale parlementen en vergaderen dan af en toe samen. Vandaag zitten er zelfs al confederale elementen in ons systeem, zo moeten er in de federale regering evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen zitten. Ook al zijn de Vlamingen met meer. Op federaal niveau moet er dus altijd consensus zijn, net zoals in een confederatie. Heb je het nog niet goed begrepen? Ivan De Vadder waagt een poging om het helder uit te leggen.

 

Zijn er voorbeelden van andere confederale landen? Jawel, of toch niet? Zwitserland en de Verenigde Staten zijn ooit confederaal geweest maar zijn nu volwaardige federale landen. Er zijn geen voorbeelden van landen die eerst federaal én nadien confederaal werden. Het beste voorbeeld is Europa. Allemaal onafhankelijke landen die beslist hebben om een aantal zaken op Europees niveau te organiseren. Leuk om weten, in een echte confederatie zou Vlaanderen apart lid moeten worden van de Europese Unie.
 

De 7 vinden het verwarrend dat 3 partijen voor het confederalisme zijn, Open VLD, CD&V en de N-VA. Hoewel … Zijn ze dat echt? Is Open VLD dan voor het einde van België als land en voor een onafhankelijk Vlaanderen? En wat is de bedoeling van CD&V? Krijgt de N-VA nu plots concurrentie?
 

Siamese tweelingen?

Nasrien ging langs bij Alexander De Croo en vroeg hem op de man af wat Open VLD juist met de term bedoelt. Alsof het nog niet verwarrend genoeg is, begon hij over Siamese tweelingen.

Confederalisme volgens Open VLD

Mounir wil van Gwendolyn Rutten weten wat confederalisme betekent voor Open VLD.

Hebben CD&V en de NV-A het over hetzelfde?

Geert Bourgeois en Marianne Thyssen maken Mounir duidelijk wat het verschil in visie is tussen de N-VA en CD&V over confederalisme.

En wat met federalisme?

Nog iets ander dan een confederale staat is een federale staat. België is eigenlijk een federaal land. Waarbij je verschillende deelregeringen hebt: Vlaams, Waals, Brussels, Duits,… Die deelregeringen hebben grote bevoegdheden en werken redelijk autonoom. Verder is er ook nog zoiets als een nationale federale regering die er is voor alle burgers. Justitie, defensie, buitenlandse zaken, … Dat zijn typische federale bevoegdheden.
 

Meest gelezen