Francqui-prijs voor econoom François Maniquet

De econoom François Maniquet, verbonden aan de Université catholique de Louvain (UCL), heeft dit jaar de prestigieuze Francqui-prijs gekregen. De prijs wordt beschouwd als de meest belangrijke Belgische wetenschapsprijs.

Volgens de jury heeft Maniquet met zijn "onderzoek naar een rechtvaardige economie" baanbrekend werk verricht rond een "bijzonder relevant thema in tijden van crisis". Maniquet heeft een evaluatiemethode uitgewerkt om de sociale implicaties van een economisch beleid te beoordelen en de levensstandaard in een land te bepalen.

De methode is gebaseerd op de stelling dat een economie rechtvaardig is als de middelen waarover zij beschikt, zo verdeeld worden dat elke burger zijn levensstandaard positief evalueert. Bij vorige evaluatiemethodes werd vaak enkel rekening gehouden met objectieve factoren, zoals het loon van de burgers. Maniquet voegt daar in zijn methode subjectieve factoren aan toe, zoals de waarde die personen hechten aan materiële middelen (huis, loon, ...).

De Francqui-prijs

De Francqui Stichting werd in 1932 opgericht door de Belgische diplomaat Emile Francqui en de toenmalige Amerikaanse president Herbert Hoover. Beiden investeerden na WO I in diverse wetenschapsorganisaties om het onderzoek in België te stimuleren. Vandaag wordt de multidisciplinaire Raad van Bestuur van de stichting voorgezeten door minister van staat Mark Eyskens. De internationale jury die beslist over de prijs, wordt voorgezeten door Nobelprijswinnaar Economie Prof. Eric Maskin.

Elk jaar reikt de Francqui-Stichting de Francqui-prijs uit, ook wel eens de Belgische Nobelprijs genoemd. De prijs gaat beurtelings naar een wetenschapper uit de Menswetenschappen, Exacte wetenschappen, Biologie en Geneeskunde. De wetenschapper krijgt 250.000 euro. 150.000 euro is voor de wetenschapper zelf, 25.000 euro is een onderzoekssubsidie en 65.000 tot 70.000 euro is bestemd voor de organisatie van een symposium en een kleiner colloquium in de Academia Belgica in Rome.

Op woensdag 9 juni krijgt François Maniquet zijn prijs officieel overhandigd in het Paleis der Academiën in aanwezigheid van prins Filip.