Hoe krijgen we onze energiefactuur lager?

Ingrid Lieten (SP.A) en Servais Verherstraeten (CD&V) hebben allebei voorstellen om de winsten van Electrabel af te romen en de energiefactuur goedkoper te maken voor de consument, maar in Terzake bleken de aangereikte oplossingen niet echt te overtuigen.

"De feiten zijn dat deze regering erin geslaagd is om een taks vor de elektriciteitssector op te leggen", maakte Verherstraeten zich de borst nat. Dat geld wordt niet gebruikt om de energiefactuur  te verlagen, maar is in de begroting gestopt, geeft hij toe. Maar dat is volgens hem ook goed voor de mensen, want zo wordt bijvoorbeeld ook de kas van de sociale zekerheid gespekt.

"3,5 miljard euro winst wordt versast naar Frankrijk, en de regeing heeft een aalmoes van 250 miljoen euro gekregen", reageerde Lieten schamper. "Met 3,5 miljard kunnen we alle Vlaamse gezinnen een isolatiepremie geven."

Verherstraeten probeerde te relativeren: het akkoord tussen de regering en Electrabel geldt maar voor de drie oudste kerncentrales, in de energieprijs zitten ook distributiekosten en taksen, we moeten ook betalen voor dure groene energie enz... Maar hij moest toegeven: "Wij vinden die winst niet fijn, maar wij zijn tenminste begonnen met 250 miljoen te vragen aan Electrabel."

Wat is dan het alternatief? "Wij vinden dat dit akkoord (met Electrabel, nvdr.) van de tafel moet en dat we opnieuw moeten beginnen", liet Lieten horen. "Wij stellen voor dat de overheid een aankoopcentrale organiseert." Die aankoopcentrale moet volgens haar de kostprijs en een faire winstmarge betalen aan producent Electrabel en de elektriciteit aan de consument verkopen tegen een eerlijke prijs. Verherstraeten was niet echt overtuigd: "Het zal moeten gebeuren in overeenstemming met de Europese regelgeving."

Hoe zit dat nu met die kerncentrales?

Het is bekend dat de ontslagnemende regering-Leterme de kerncentrales langer wil openhouden om elektriciteit betaalbaar te houden. "Dat is goed omdat het goedkoper is voor de mensen", lichtte Verherstraeten toe.

Lieten vindt dat de wet op de kernuitstap van paars moet blijven bestaan, maar liet toch een opening: misschien kan worden bekeken om de drie oudste kerncentrales langer open te houden. "We kunnen wel zonder kernenergie", benadrukte ze, maar ze vindt dat de ontslagnemende regering drie jaar tijd heeft verloren door niet of onvoldoende te investeren in alternatieve energie. Verherstraeten wees er fijntjes op dat er onder paars geen drie, maar vier jaar tijd is verloren.

En wat hebben we geleerd? Niet veel eigenlijk, want het is duidelijk dat alles afhangt van de bijdrage die aan Electrabel kan worden gevraagd. En wie Electrabel zegt, zegt GdF-Suez. Het is nog maar de vraag of de grote bonzen van die Franse energiereus wel oren hebben naar de verzuchtingen uit Brussel.

lees ook