Lieten komt niet terug op besparingen bij de VRT

Minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) heeft begrip voor de stakingsactie bij de VRT, maar ze komt niet terug op haar besparingsplannen. "De Vlaamse regering heeft rekening houdend met de economische crisis beslist om de tering naar de nering te zetten. Wij hebben een besparingsprogramma dat ook voor andere administraties en openbare agentschappen geldt en ook de VRT zit in dat bootje", zegt ze.

Volgens Lieten zit er een akkoord aan te komen. "De vakbonden en het personeel hebben rond de 43 miljoen euro gevonden door middel van efficiëntiemaatregelen", zegt Lieten. "Dat betekent dat wat bespaard moet worden op het aanbod ondertussen beperkter is geworden." Volgens Lieten moet het management nu de besparingen op het aanbod verder invullen en dan kan er een akkoord komen.

Lieten zegt dat ze begrijpt dat het personeel van de VRT zich zorgen maakt over de toekomst van de openbare omroep, maar volgens haar is er geen reden tot ongerustheid. "Deze Vlaamse regering vindt dat de VRT een kwalitatieve zender moet zijn, die moet inzetten op informatie, cultuur en ontspanning die zoveel mogelijk Vlamingen moet bereiken. Ook in de toekomst moeten daar middelen voor zijn."

De minister beklemtoont dat de VRT de afgelopen jaren een groot verlies maakte. "We moeten ook goed bestuur introduceren in de VRT en zorgen dat dat verlies weggewerkt is, zodat we met een propere lei kunnen beginnen aan de onderhandelingen voor de volgende beheersovereenkomst."