Zoeken naar "madame oui" is "verloren moeite"

De Franstalige partij CDH is verbaasd over enkele uitspraken van CD&V-voorzitster Marianne Thyssen. Die had gezegd te hopen dat er binnen het CDH mensen opstaan die het communautaire discours van Joëlle Milquet zouden temperen. CDH-senator Francis Delpérée boort die hoop meteen de grond in: alle leden van het CDH hebben het programma onderschreven en de positie van Brussel is bekend, luidt het.

Het onderwerp van de discussie tussen de Vlaamse christendemocraten en de Franstalige zusterpartij is de nieuwe vraag van CDH-voorzitster Joëlle Milquet voor een geografische binding tussen Wallonië en Brussel. Milquet legde in een Franstalige krant opnieuw de eis voor een zogenoemde corridor op tafel.

CD&V-voorzitster Marianne Thyssen haalde als reactie daarop scherp uit naar haar Franstalige collega. "Ik hoop dat er mensen zullen opstaan die de naam van madame of monsieur oui kunnen krijgen", zei Thyssen in Terzake. De uitspraken van Milquet noemde ze "onaanvaardbaar". "Er zal iets moeten veranderen aan het discours, want dit helpt ons niet een oplossing te vinden. Dit versterkt alleen maar het opbod."

Binnen het CDH reageert men verrast op die uithaal. Aan Belga zegt senator en fractieleider Francis Delpérée (foto, rechts van Milquet) "zeer verrast" te zijn over de uitspraken van Thyssen. Hij benadrukt dat alle leden van het CDH het programma van de partij hebben onderschreven en dat de positie van het CDH over Brussel bekend is. Volgens Delpérée is de hele heisa "een storm in een glas water".

De positie van het CDH en de andere Franstalige partijen over de uitbreiding van Brussel is welbekend en maakt ook deel uit van de partijprogramma's, aldus de senator. Deze positie is de laatste weken enkel herhaald door de partijvoorzitters, voegt hij eraan toe. Op de oproep van Thyssen voor een "meneer of madame oui" antwoordt Delpéreé dat ze zo iemand dan in alle Franstalige partijen zal moeten vinden, "en dat zou wel eens verloren moeite kunnen zijn".

lees ook