ABVV tegen besparingen sociale zekerheid

De socialistische vakbond ABVV verwerpt elke besparing op uitkeringen, pensioenen of overheidsdiensten en verklaart de oorlog aan de notionele interest. Dat is gezegd op de laatste dag van het statutair congres van de bond.

De slotmeeting van het congres stond in het teken van een sterke sociale zekerheid op federaal niveau. Om de begroting overeind te houden, moeten er nieuwe inkomsten worden gevonden. Er mag in geen geval sprake zijn van een besparingspolitiek die de bevolking zou verarmen.

Algemeen secretaris Anne Demelenne en voorzitter Rudy De Leeuw (foto links) maakten duidelijk dat er absoluut niet geraakt mag worden aan de pensioenleeftijd. Ook het brugpensioen mag niet beperkt worden. "In geval van herstructureringen willen we álle crisismaatregelen kunnen gebruiken", zegt De Leeuw.

De vakbond vindt ook dat alle overheidssteun aan bedrijven gepaard moet gaan met het behoud of de creatie van banen. De notionele intrestaftrek moet worden afgeschaft. "Het ABVV verklaart de oorlog aan de notionole intrest", zo verwoordde Demelenne het.

De Leeuw pleitte ook voor het behoud van de groeinorm van 4,5 procent in de gezondheidszorg. "Dat is voor ons de norm, dat is een afspraak die we gekregen hebben van de overheid. De overheid moet haar akkoord daarover nakomen, men moet zijn woord houden", aldus De Leeuw.

Een deel van het geld voor de gezondheidszorg wordt opzijgezet als reserve voor de vergrijzing. Dat is mee een van de redenen waarom het ABVV geen daling van de groeinorm wil.

lees ook