Geen algemene beveiliging van vredegerechten

Er komt geen algemene beveiliging van alle vredegerechten in ons land. Dat is beslist tijdens een overleg van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) met alle betrokkenen van justitie. Kleine maatregelen zijn wel mogelijk.

Het overleg vond deze voormiddag plaats met de vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen, de Hoge Raad voor Justitie en de vrederechters. Daaruit blijkt dat ze slechts sporadisch met geweld te maken krijgen. Ze blijven liever vasthouden aan het nabijheidsaspect van hun beroep. Concreet betekent dit dat er geen zware veiligheidsmaatregelen worden genomen.

De Clerck overweegt wel kleine technische ingrepen zoals bijkomende camera's en alarmknoppen. Daarover zal eerst de mening van de betrokken vrederechters worden gevraagd. Voorts wil De Clerck werk maken van een beter onthaal in de vredegerechten en begeleiding van de bezoekers. Hij benadrukt dat dat geen "doorgedreven identiteitscontrole" mag betekenen.

Intussen zegt De Clerck nog dat heel wat vrederechters niet of beperkt op de hoogte zijn van de bestaande veiligheidsmaatregelen. Op dit moment is ongeveer een kwart van de vredegerechten uitgerust met een alarmknop. Aangezien ze bijna nooit gebruikt worden, hebben rechters daar geen weet van.