Lijst Dedecker wil "overtollig vet" wegsnijden

Lijst Dedecker heeft zijn besparingsplan voorgesteld. De partij wil vooral besparen door heel wat inefficiënties in het beleid weg te snijden. In "De ochtend" op Radio 1 gaf Rob Van de Velde toelichting bij dat plan.

Onze overheid leeft al jaren boven haar stand, meent Lijst Dedecker (LDD). En dus vindt de partij "een liposuctie van het overtollige vet bij de talloze overheden" meer dan noodzakelijk. De bevolking mag echter niet slechter worden van een besparingsronde, er moet vooral bespaard worden door "de inefficiënties in het overheidsapparaat" weg te snijden.

Een groot deel van de besparingen wil LDD bij de uitkeringen in de arbeidsmarkt halen, er zijn bijvoorbeeld te veel banenplannen die amper voordelen opleveren. "Een overheid creëert geen banen, het zijn ondernemers, werknemers die door goed werk te leveren, banen creëren", zegt Rob Van de Velde, lijsttrekker voor de Kamer in Antwerpen. "Vandaag spenderen we 4,5 miljard aan banenplannen, waarvan, door studies bewezen, ongeveer 60 à 70 procent sowieso ingevuld zou zijn, mocht er geen banenplan zijn."

Tegelijk vindt de partij dat er in plaats van een fiscaal doolhof een sterk fiscaal kader gecreëerd moet worden waarin ondernomen kan worden. LDD wil een vereenvoudiging van de fiscaliteit, "want vandaag keren bedrijven ons de rug toe". "We moeten zorgen dat we met een eenvoudige fiscaliteit, met ons vlaktakssysteem, in de toekomst effectief lasten kunnen gaan verlagen, zowel op arbeid als voor ondernemers."

LDD ziet ook heel wat inefficiënties in de gezondheidszorg. "Het is met studiemateriaal bewezen dat ongeveer 25 procent van onze gezondheidszorg wordt gespendeerd aan inefficiënties. Het grootste gedeelte daaruit zit in beheerskosten en het oneigenlijke gebruik van dure en vele prestaties waar we zeker en vast ongeveer 1,5 miljard kunnen besparen."

"Nieuwe Belgen activeren"

Op de post asiel en migratie wil LDD 2,5 miljard besparen, onder meer door nieuwe Belgen te activeren. "De import van armoede is op dit moment een van de zwaarste problemen in onze sociale zekerheid", weet Van de Velde. "Slechts 10 procent van de nieuwe Belgen is aan de slag en dat is te weinig." LDD wil "wie eventueel ons land betreedt een perspectief bieden, zodat zij in het economische systeem kunnen worden ingebouwd". "Dat betekent dat we een zeer gerichte activeringspolitiek moeten voeren."

Wat nieuwe inkomsten betreft, wil LDD alvast geen nieuwe belastingen invoeren. "Wij willen niet als aasgieren jagen op mensen die in het verleden ooit een cent verdiend hebben, zoals de socialisten en Groen! aan het doen zijn", zegt Van de Velde. "We moeten zorgen voor een vereenvoudiging van onze fiscaliteit, zodat we zodra er economische groei is de lasten kunnen verlagen en verleggen. Maar geen nieuwe belastingen want dan versmoor je echt je economische activiteit."

lees ook