Uitstoot broeikasgassen in EU opnieuw gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in 2008 voor het vijfde opeenvolgende jaar gedaald. Dat heeft het Europese Milieuagentschap bekendgemaakt.
foto: archief

Uit de inventaris van het agentschap blijkt dat de uitstoot in de vijftien 'oude' EU-lidstaten in 2008 met 1,9 procent daalde in vergelijking met het voorgaande jaar. Tegelijkertijd groeide de economie van de betrokken landen met 0,5 procent.

De vijftien landen produceerden in 2008 6,9 procent minder CO2 dan in 1990. Het protocol van Kyoto verplicht de betrokken landen om de uitstoot tegen 2012 met 8 procent te verminderen.

De lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa hebben geen bindende Europese doelstellingen in het kader van Kyoto. Indien hun inspanningen mee in rekening worden genomen, noteerde de EU in 2008 een daling met twee procent, tot 11,3 procent onder het niveau van 1990.

Eurocommissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard (foto) erkent dat de dalende uitstoot deels te verklaren valt door de economische crisis, maar ze wijst ook op de impact van groene beleidsmaatregelen.