Wie heeft beste recept tegen criminaliteit?

Annemie Turtelboom (Open VLD) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) hebben in Terzake hun visie op de aanpak van de criminaliteit gegeven. Beiden staan voor en harde aanpak, maar uit het debat bleek eens te meer dat er belangrijke nuanceverschillen blijven bestaan.

De dubbele moord op een vrederechter en haar griffier in Brussel hebben van veiligheid weer een thema in de verkiezingsstrijd gemaakt. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en Filip Dewinter streden vanavond in Terzake om de eerste prijs stoerheid.

"Je ziet het gratuite geweld toenemen", erkende Turtelboom. Ze had het onder meer over de aanvallen op politiecommissariaten in Kuregem en Molenbeek en de dubbele moord van gisteren. "De drempel voor het plegen geweld wordt verlaagd, maar de nultolerantie werkt", vindt ze. Inderdaad, sinds de invoering van de nultolerantie in Kuregem is de criminaliteit er fors afgenomen. 

Maar voor Filip Dewinter is dat allemaal "too little too late". Hij herhaalde de bekende VB-standpunten: de criminaliteit is het gevolg van de opendeurpolitiek ten aanzien van migratie en is geïmporteerd vanuit landen waar de criminaliteitsdrempel lager ligt dan hier. "Multicultureel is multicrimineel", luidt dat in de wereld van Dewinter.

"Je hebt mensen die altijd roepen en politici die het aanpakken", snoerde Turtelboom hem de mond. Ze herhaalde dat de huidige aanpak door de politie rendeert, maar benadrukte dat het ook belangrijk is om de illegale economie te bestrijden. Dat laatste is een voorbeeld van een preventieve aanpak, een onderwerp waar we Dewinter vanavond niet over hebben gehoord.

Nu is het de beurt aan justitie

Het vertrouwen in de politie is de laatste jaren van 72 naar 89 procent gegaan, weet Turtelboom. "Nu moet enkel hetzelfde gebeurten met justitie: het is de strafuitvoering die nu moet volgen." Niet onbelangrijk om weten is dat Turtelboom als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de politie, terwijl het gerecht de bevoegdheid is van haar CD&V-collega Stefaan De Clerck.

Dewinter ontvouwde daarop zijn plannen voor justitie, met snelrechtbanken en onsamendrukbare straffen. Dat laatste kan een probleem worden, want er is onvoldoende gevangeniscapaciteit. Open VLD en Turtelboom willen dat aanpakken door 2.000 celplaatsen bij te maken, maar zetten ook in op alternatieve straffen, zoals die met de enkelband. Alternatieve straffen kunnen voor Dewinter wel "voor iemand die zich bezondigt aan kleine criminaliteit", maar wat dat dan precies betekent, bleef nogal vaag.

De voorman van Vlaams Belang legde liever de klemtoon op duizenden cellen meer en de "buitenlandse criminelen" die hun straf in hun land van oorsprong moeten uitzitten. Hij zwaaide met een lijstje waaruit moet blijken dat de meeste zware recidivisten van buitenlandse komaf zijn. "Ik weiger het beeld van de criminaliteit af te spiegelen aan een bepaalde bevolkingsgroep", beet Turtelboom hem toe. "Mijn criterium is wat iemand fout heeft gedaan. Het is belangrijk dat je het aanpakt en dat je er niet over roept."

Ook het voorstel van Dewinter in verband met een minister van Veiligheid wimpelde ze af. "Het punt is: slaag je erin om justitie beter te laten renderen op het terrein", besloot ze.

lees ook