"Groen! is alternatief voor de N-VA"

Op het verkiezingscongres van Groen! in Gent heeft voorzitter Wouter Van Besien zijn partij voorgesteld als "het alternatief voor de Vlaams-nationalistische N-VA. Hij viel ook uit naar Open VLD.

De Vlaamse groenen richten dus hun pijlen op de N-VA die het in de peilingen erg goed doet. Groen! beschouwt zichzelf als het beste alternatief voor die partij.

Volgens voorzitter Wouter Van Besien staat de wapperende leeuwenvlag van de N-VA voor een "hard en kil Vlaanderen", dat de sociale zekerheid wil splitsen en de lonen voor oudere werknemers en de werkloosheidsuitkeringen wil verlagen. Hij riep de andere partijen daarom op om niet met de N-VA in zee te gaan.

Toch kreeg ook Open VLD het verwijt "asociaal" te zijn, maar de hele Vlaamse regering kreeg ook een veeg uit de pan.

Als eregast kwam voorzitter Michel Javaux van Ecolo zijn steun betuigen. Hij beloofde om ook na de verkiezingen met Groen! te blijven samenwerken over de taalgrens heen.

lees ook