Ozonalarmpeil bereikt in Borgerhout

In Borgerhout bij Antwerpen is zaterdag de alarmdrempel van 280 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Op tal van andere plaatsen in Vlaanderen was het ozongehalte erg hoog.

Het alarmpeil werd in Borgerhout iets na de middag overschreden. Op elf andere plaatsen in Vlaanderen werd de waarschuwingsdrempel van 180 microgram overschreden.

Dat heeft de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) bekendgemaakt. Die waarschuwt mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling om geen ongewone lichamelijke inspanningen te doen tussen 12 en 22 uur.

Tegen de avond zou de hoeveelheid ozon in de lucht gedaald zijn. Morgen trekt een onweerszone over ons land. Als die pas in de avond komt, bestaat de kans dat er overdag nog wel overschrijvingen van de Europese alarmdrempel zijn.