Meerderheid wil af van schijnkandidaten

Een grote meerderheid van de kandidaten voor de verkiezingen willen een wettelijke regeling tegen schijnkandidaten, kandidaten van wie bekend is dat ze hun mandaat niet zullen opnemen. Dat blijkt uit een rondvraag van Transparency International Belgium.

De organisatie ondervroeg meer dan 500 kandidaten, dat is ruim een kwart van de kandidaten van de grote politieke partijen. Van de ondervraagden is 38 procent gewonnen voor samenvallende verkiezingen en het verbod om op twee lijsten te staan. 34 procent vind dat een kandidaat moet zitten in het parlement waar hij het laatst verkozen is.

Alleen bij de PS vinden bijna alle kandidaten dat ze kunnen deelnemen aan verschillende verkiezingen, zolang ze de kiezer maar duidelijk maken wat ze van plan zijn.

Wat de cumulatie van de mandaten betreft, dringt 80 procent aan op een betere wettelijke reglementering. Telkens 10 procent wil deze eerder overlaten aan de individuele kandidaat of aan de partijen.

Minder dan de helft van de kandidaten vindt dat de controle op de financiering van de verkiezingingscampagnes aangepast moet worden. Nochtans is de Raad van Europa erg kritisch op het Belgische systeem, omdat het toezicht gebeurt door een parlementaire controlecommissie, bestaande uit verkozenen van de politieke partijen.

Transparancy International Belgium is een onderdeel van een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de bestrijding van corruptie. De organisatie wil in de toekomst nagaan wat de ondervraagden gedaan hebben met hun intenties als verkozenen.

De details van de vragenlijst en de antwoorden zijn hier terug te vinden.

Meest gelezen