Consultatiefase bij Opel Antwerpen is afgerond

Bij het autobedrijf Opel Antwerpen is de informatie- en consultatieronde achter de rug. Die was opgestart nadat de sluiting van de fabriek was aangekondigd.

De consultatieronde is volgens de wet-Renault verplicht bij de aankondiging van de sluiting van een bedrijf of grootscheepse herstructureringen met banenverlies. Vandaag is die ronde afgesloten tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

In een eerste fase zullen nu 1.250 van de 2.600 werknemers van Opel Antwerpen de fabriek verlaten. Het gaat om 1.120 arbeiders en 130 bedienden.

De overige personeelsleden zullen hun baan verliezen bij een eventuele sluiting van de fabriek. Dat is nog niet zeker, want tot eind september zal nog gezocht worden naar een mogelijke overnemer voor de fabriek.

Er zouden enkele kandidaten zijn, maar over wie dat zijn en hoe ernstig de voorstellen, is nog niets bekendgemaakt.

lees ook