De Wever herhaalt oproep tot samenwerking

Het partijbureau van de N-VA is vanmiddag bijeengeweest om de uitslag van de verkiezingen, die ze gisteren met glans won, te bespreken. Het schaarde zich achter de oproep van zijn voorzitter Bart De Wever om samen aan tafel te zitten. De Wever reikte de andere partijen (Vlaamse én Franstalige) trouwens opnieuw de hand.

Het partijbureau van de N-VA zat samen in het Vlaams Parlement om de uitslag van de verkiezingen, die ze met glans won, te bespreken en om zich te beraden over zijn strategie.

Vóór aanvang van het partijbureau was duidelijk dat iedereen beseft dat de N-VA nu aan zet is. Gevraagd naar de mogelijke deelname van CD&V aan de nieuwe regeringsploeg, antwoordde voorzitter Bart De Wever te hopen "dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt". De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde moet een onderdeel worden van het regeerakkoord, zei De Wever ook. Dat wordt wellicht een heikele klus, maar "alles is moeilijk in dit land".

De N-VA wacht nu op een initiatief van de koning, die als eerste stap naar de vorming van een nieuwe regering wellicht een informateur zal aanstellen. De partij van De Wever en de PS van Elio Di Rupo lijken op elkaar aangewezen, maar bij de N-VA worden geen uitspraken gedaan over mogelijke coalitiepartners. Kan Di Rupo premier worden? "Het is de inhoud die telt", aldus De Wever.

"Onze achterban kan veel verdragen"

Vlaams parlementslid Kris Van Dijck was nog de meest spraakzame van de N-VA'ers. "De kiezer heeft de kaarten duidelijk gelegd en wij gaan die grote verantwoordelijkheid met beide handen opnemen", zei hij. Verwijzend naar het verleden van de N-VA, die enkele jaren geleden nog moeite had met de kiesdrempel, en mogelijke toegevingen op het partijprogramma als de N-VA een regeerakkoord moet sluiten, zei Van Dijck dat "onze achterban wel wat kan verdragen".

Van Dijck is positief over de signalen die hij tot nu heeft gekregen uit Franstalige hoek en zegt dat zijn partij gaat voor goed bestuur in Vlaanderen én Wallonië.

De Wever reikt opnieuw de hand

Op een persconferentie achteraf zei De Wever dat "het partijbestuur blijk heeft gegeven van het zeer grote besef van de verantwoordelijkheid die met deze uitslag gepaard gaat, en dat deze verantwoordelijkheid moet worden opgenomen door de partij".

De N-VA-voorzitter reikte ook opnieuw de Vlaamse en Franstalige partijen de hand. "Het partijbestuur schaart zich dan ook unaniem achter de oproep die ik gisteren heb gedaan naar de andere Vlaamse en Franstalige partijen om samen aan de slag te gaan en samen vooruit te gaan." Volgens De Wever hebben de Franstalige partijen nu de keuze tussen "enerzijds onderhandelen en tot een groot akkoord komen en anderzijds het uitsluiten van de N-VA en vasthouden aan een politiek en economisch status quo".

De persconferentie werd opnieuw druk bijgewoond door de buitenlandse pers. De Wever antwoordde op al hun vragen dat alles in orde is met ons land en dat hij ook absoluut met Franstaligen wil overleggen. Hij zoekt echt naar een oplossing, is de boodschap die De Wever wil meegeven.

lees ook