Vlaamse "plantrekkerij"

Het was niet makkelijk om als Belg in den vreemde per brief te stemmen. Maar in de nood kent men zijn vrienden.

Tekenaar en schrijver Marc Legendre en zijn vrouw Kati Debecker wonen al meer dan 10 jaar op de Canarische eilanden, amper het buitenland te noemen.

In mei kregen ze voor de eerste keer in al die jaren een teken van leven van de Belgische ambassade in Madrid. Of ze van hun kiesrecht wilden gebruikmaken? Ja, natuurlijk, luidde het antwoord, want Legendre & Debecker volgen via de satelliet het Belgische nieuws op de voet. Ze kozen voor stemmen per brief. En waar wilden ze die stem uitbrengen? was de volgende vraag van de ambassade. Het werd de stad Antwerpen.

Weken bleef het windstil op het electorale front. In de week voor 13 juni bleek dat Marc Legendre en Kati Debecker niet de enige landgenoten waren die elke dag tevergeefs in de brievenbus gingen kijken of hun stembrief nog niet was aangekomen. Op radio en televisie vroeg woordvoerder Bart Ouvry van Buitenlandse Zaken om begrip, want de voorbereidingstijd was kort geweest. Jammer genoeg zouden niet alle Belgen die dat wilden, hun stem kunnen uitbrengen. Dat bleek te kloppen: de stembrieven van Legendre-Debecker vielen pas op donderdag 10 juni in de bus. Veel te laat dus om ze nog met kans op succes naar de voorzitter van het kiesbureau in Antwerpen terug te sturen.

Marc Legendre en Kati Debecker besloten om een wanhoopspoging te wagen: ze gaven de brieven mee met een Belgisch echtpaar dat een weekje vakantie had gehouden op hun eiland en dat zaterdag 12 juni naar België zou terugvliegen. We zullen ze Peter en Mia noemen. Peter en Mia wonen in Kapellen en brengen daar ook hun stem uit. Ze zouden proberen om de stembrieven van Legendre-Debecker aan de voorzitter van hùn bureau te overhandigen. Slaagkans? Hmmm. Vrijwel nihil, dachten alle betrokkenen.

Maar kijk: soms valt alles op zijn pootjes. De voorzitter van het kiesbureau in Kapellen accepteerde de “zonevreemde” stembrieven en als alles goed is gegaan, zijn ze meegeteld in het resultaat van kanton Antwerpen. En vandaar de titel boven dit stukje: Vlaamse “plantrekkerij”.

Louis van Dievel

lees ook