De zonnesatelliet Picard is gelanceerd

Vanop een Russische ruimtebasis is de Frans-Belgische zonnesatelliet Picard gelanceerd. De komende jaren zal de satelliet gegevens doorsturen over de activiteit van de zon. Daarmee kan de invloed van de zon op het klimaat bestudeerd worden.

De satelliet is genoemd naar de Franse astronoom Jean Picard (1620-1682), die in de 17e eeuw de eerste nauwkeurige diameter van de zon berekende.

De Picard-satelliet zal onderzoek doen naar de invloed van de zonneactiviteit op het klimaat op aarde. De 150 kg zware satelliet zal ook een beter inzicht geven in de werking en structuur van de ster in ons zonnestelsel. De satelliet heeft een levensverwachting van ongeveer 3 jaar.

Het Belgische bedrijf Spacebel uit Luik heeft de lancering verzorgd en heeft het grootste deel van de satelliet ontwikkeld voor het Franse ruimtevaartbureau CNES (Centre National d'Etudes Spatiales).

Zon niet constant

De zon is zonder enige twijfel de grootste energieleverancier aan de aarde, de energie die de beschaving en geologische processen leveren vervalt daarbij in het niets.

Lange tijd is gedacht dat de energieproductie van de zon constant was, maar dat blijkt niet zo te zijn. De zon vertoont een 11-jarige cyclus van zonneactiviteit waarbij perioden met de meeste activiteit, de zonnemaxima, afwisselen met perioden met de laagste activiteit, de zonneminima. In de perioden met de meeste activiteit verschijnen er zonnevlekken op het oppervlak van de zon. Tijdens de periode waarin er geen zonnevlekken zijn, is de zon ook iets groter.

De Picard-satelliet zal informatie geven over de diameter van de zon, de veranderingen in de draaisnelheid en welke straling de zon uitzendt.

De invloed van de zonneactiviteit op het klimaat op aarde is niet erg duidelijk. Dat komt onder meer omdat de stralingsbalans van de aarde bijna nul is. De hoeveelheid energie die de zon aan de aarde levert, is vrijwel gelijk aan de energie die de aarde uitstraalt naar het heelal. Wel zijn er grote lokale verschillen en verschillen in de tijd.