Hernieuwde vraag voor belasting banken

De Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben opnieuw een oproep gedaan voor een belasting op banken en op financiële transacties. Ze deden dat op een gezamenlijke persconferentie in Berlijn.

Merkel en Sarkozy zullen de zaak aankaarten in een brief aan de voorzitter van de G20, die eind juni bijeenkomt in Toronto. De belasting zou een fonds moeten spijzen dat later gebruikt kan worden in geval er opnieuw een financiële crisis zou uitbreken.

Het redden van banken die in de problemen kwamen na de huidige financiële crisis heeft de overheden miljarden euro's gekost. Verschillende landen hebben daarom aangedrongen op een strengere regulering van de banken en het belasten van financiële instellingen die te veel risico's nemen.

Probleem is dat mogelijk nieuwe regels voor de banken gezamenlijk moeten worden opgelegd, omdat de banken anders hun actieterrein zouden kunnen verhuizen naar landen waar alles bij het oude blijft. Het ideale forum daarvoor is de G20, maar daar is tot nu toe weinig enthousiasme voor een belasting op de banken.

Op Europees vlak zou er wel al eensgezindheid zijn over een bankenbelasting. Volgens sommige bronnen zal een maatregel in die zin donderdag worden goedgekeurd door de Europese staatshoofden- en regeringsleiders. De uitwerking ervan zou dan worden overgelaten aan de Europese Commissie.