Kamer en Senaat leggen op 6 juli de eed af

Op 6 juli leggen alle Kamerleden de eed af. De rechtstreeks verkozen senatoren doen die dag hetzelfde, later volgen de gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren.

De nieuw samengestelde Kamer wordt zoals gepland op dinsdag 6 juli geïnstalleerd. Enkele verkozenen nemen hun plaats niet op, maar het is nog niet overal duidelijk wie hen zal opvolgen in het parlement. Vanaf 6 juli kan de Kamer haar werk aanvatten, ook al zou er op dat moment nog geen regering zijn.

De Senaat is pas op 20 juli voltallig, net voor het parlementair reces. Dan hebben alle verkozen senatoren, gemeenschapssenatoren en gecoöpteerde senatoren de eed afgelegd.

Hieronder krijgt u een overzicht van de verkozenen die niet naar het federaal parlement gaan, en zich dus laten opvolgen in het parlement.

Opvolgers in de Kamer

Twee grote vraagtekens nog: Frieda Brepoels (N-VA, foto), stemmenkampioen in Limburg, weet nog niet of ze in het Europees Parlement blijft of niet. Als zij niet naar de Kamer gaat, dan volgt Peter Luyckx haar op. En ook van SP.A-voorzitster Caroline Gennez is het nog niet duidelijk of ze naar de Kamer trekt. Als Gennez in het Vlaams Parlement blijft, dan volgt Güler Turan haar op.

De Vlaamse ministers Geert Bourgeois (N-VA) en Ingrid Lieten (SP.A) zijn beiden verkozen, maar blijven zoals aangekondigd in de Vlaamse regering. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Bert Maertens en Meryame Kitir. Ook bij N-VA laat Vlaams fractieleider Kris Van Dijck zich in de Kamer zo goed als zeker opvolgen door Bert Wollants.

Ontslagnemend vicepremier Guy Vanhengel (Open VLD) keert terug naar de Brusselse regering als zijn partij in de oppositie belandt. Hij wordt dan volgens afspraak opgevolgd door partijgenoot Luk Van Biesen.

Ivo Belet (CD&V) blijft in het Europees Parlement. In zijn plaats mag Gerald Kindermans opnieuw naar de Kamer. Voor SP.A keert David Geerts als opvolger terug in de Kamer. Antwerps burgemeester Patrick Janssens blijft namelijk in het Vlaams parlement.

Opvolgers in de Senaat

Over de plannen van Marianne Thyssen (CD&V) bestaat nog geen duidelijkheid. Als zij in het Europees Parlement blijft of een ministerfunctie opneemt, dan blijft Dirk Claes in de Senaat.

Op 6 juli zullen alvast vier opvolgers de eed afleggen als vervanger van een rechtstreeks verkozen senator.

Bij Vlaams Belang laat Filip Dewinter zich als gemeenschapssenator benoemen, waardoor Yves Buysse senator kan blijven. Karim Van Overmeire en Joris Van Hauthem zijn daardoor geen gemeenschapssenator meer, na respectievelijk 7 en 15 jaar.

Dirk Sterckx (Open VLD, foto) blijft in het Europees Parlement. Martine Taelman gaat in zijn plaats naar de Senaat. Bij N-VA blijft Philippe Muyters Vlaams minister, Patrick De Groote verhuist als zijn opvolger van de Kamer naar de Senaat.

Aan Franstalige zijde zal minister van staat Gerard Deprez (MR) de eed afleggen in de plaats van Louis Michel (MR). Philippe Mahoux (PS) komt zo goed als zeker terug in de Senaat als opvolger van Paul Magnette (PS), die naar alle waarschijnlijkheid minister wordt.

lees ook