"Ook ondernemers willen staatshervorming"

Bijna drie kwart van de Vlaamse ondernemers is ervan overtuigd dat de economische problemen alleen op te lossen zijn als er een grondige staatshervorming komt. Dat blijkt uit een rondvraag van Unizo bij ruim 900 Vlaamse ondernemers.

Ongeveer drie kwart van de ondernemers vindt dat Vlaanderen meer ondernemersbevoegdheden moet krijgen. Dat is een gelijkaardig percentage als bij eenzelfde onderzoek in 2006, maar meer ondernemers noemen dergelijke bevoegdheidsverschuiving nu "zeer belangrijk". Ze willen vooral dat Vlaanderen meer te zeggen krijgt over vestigingsvoorwaarden, werkloosheid en vennootschapsbelasting. Negentig procent vindt tegelijkertijd dat een staatshervorming de federale overheid meer middelen moet geven voor basistaken als veiligheid en pensioenen.

Unizo vroeg de deelnemers ook waar er bespaard kan worden. Zij noemen maatregelen inzake werkloosheid, brugpensioen en tijdskrediet. Ook een slankere overheid en nieuwe inkomsten via fraudebestrijding, accijnzen op tabak en een taks op speculatieve transacties schuiven de ondernemers naar voren.

Besparen door bepaalde aftrekposten te schrappen of hogere accijnzen op benzine of stookolie, is uit den boze. Ook de notionele intrestaftrek moet voor de meeste ondernemers blijven bestaan.

Centrum-rechts

Uit de rondvraag blijkt ook dat de ondernemers meer dan de gemiddelde Vlaming centrumrechts stemmen. Tachtig procent van hen is dan ook voorstander van een coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V.

De meerderheid van de Vlaamse ondernemers zegt niet wakker te liggen van wie de nieuwe premier wordt. Maar als ze een naam noemden, is dat eerder Elio Di Rupo dan Bart De Wever.

lees ook