"Vlaamse regeerakkoord niet ter discussie"

Voor Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is een heronderhandeling van het Vlaamse regeerakkoord uitgesloten. Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) had die mogelijkheid geopperd. "Niet aan de orde", zegt Peeters beslist.

Kris Van Dijck deed zijn uitspraken in het weekblad Knack. "Als een regeringsvorming en staatshervorming lukt, hebben we een aangepast Vlaams regeerakkoord nodig. Het is evident dat het Vlaamse regeerakkoord herbekeken wordt als er meer middelen en meer bevoegdheden worden overgeheveld."

Volgens Peeters is dat helemaal niet nodig. "Als het zover komt, kunnen we dat gerust oplossen door een bijlage bij het akkoord te voegen. In het verleden is dat ook zo gebeurd."

Waarnemers vermoeden dat enkele N-VA'ers hopen dat hun partij ook binnen de Vlaamse regering een zwaarder gewicht zal krijgen. "Daar kan geen sprake van zijn", zegt Peeters. "De Vlaamse verkiezingen dateren van vorig jaar. Het is niet omdat N-VA de federale verkiezingen wint, dat ze plots meer zitjes hebben in het Vlaams Parlement."

Peeters uit geen voorkeur over federale coalitie

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zegt dat een goede verstandhouding tussen het Vlaamse en het federale niveau belangrijk is. Voorts wil hij zich niet mengen in de federale regeringsvorming.

De voorbije dagen is al meermaals geopperd dat een zogenoemde afspiegelingscoalitie op federaal niveau de meest werkbare coalitie zou zijn. Dat betekent dat de partijen die in de federale regering zitten, dezelfde zijn als die in de regionale regeringen zitten.

Langs Vlaamse kant zou dat op federaal niveau een keuze voor de CD&V, N-VA en de SP.A betekenen. Vlaams minister-president Peeters zegt dat hij geen uitspraken wil doen over welke coalitie op federaal niveau zijn voorkeur wegdraagt.

"Maar het is wel belangrijk dat we kunnen samenwerken. Er liggen immers belangrijke discussies op tafel die we willen oplossen. Niet alleen socio-economisch, maar ook in verband met de staatshervorming. Voor die discussies is het belangrijk dat er een goede verstandhouding bestaat tussen de coalitie op federaal niveau en die in Vlaanderen", klinkt het.

lees ook