De verklaring van Bart De Wever

Hieronder de volledige tekst van de mededeling die Bart De Wever heeft gedaan na zijn aanwijzing als informateur.

De Koning heeft mij vanmiddag gevraagd om de rol van informateur op mij te nemen. Ik heb die opdracht aanvaard.

Ik zal deze opdracht op een zeer discrete manier vervullen. Ik zal gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke, sociaaleconomische en maatschappelijke actoren in onze samenleving. Ik plan evenwel zeker geen eindeloze reeks gesprekken.

In mijn gesprekken zal ik de genodigden vragen naar hun belangrijkste ideeën omtrent de drie meest essentiële vraagstukken waarmee de volgende regering geconfronteerd wordt:
· Hoe pakken we de financiële problemen van het land aan?
· Hoe kunnen we institutionele hervormingen doorvoeren?
· Hoe kunnen we ons sociaal en economisch weefsel versterken?

Op basis van deze gesprekken zal ik nagaan of een volgende fase in de regeringsvorming opgestart kan worden.

Meest gelezen