Gent wil zijn belfort restaureren

De stad Gent laat onderzoeken of ze de basis van het belfort kan restaureren. "Het belfort is opgetrokken in een schilferachtige steen, waardoor er af en toe al eens brokken naar beneden zijn gevallen", zegt Erik Bonte, diensthoofd van de Dienst Bouwprojecten. "Bovendien is er ook al scheurvorming vastgesteld, wat op termijn tot problemen zou kunnen leiden als de beiaard luidt." Gent kan een beroep doen op een restauratiepremie van de Vlaamse overheid.