Ranst kant zich tegen uitbreiding asielcentrum

Het schepencollege van Ranst kant zich tegen de plannen van Fedasil om het asielcentrum in deelgemeente Broechem uit te breiden en zo de capaciteit op te trekken van 300 naar 350 plaatsen.

"We vrezen dat met de capaciteitsuitbreiding ook de overlast voor de omgeving zal toenemen en pleiten voor meer kleinere centra verspreid over het hele land", zegt burgemeester Lode Hofmans (Open VLD).

Hofmans haalt aan dat er bij eerdere capaciteitsuitbreidingen meer klachten kwamen over kleine winkeldiefstallen, sluikstorten in tuinen en overlast in naburige horecazaken. Daarnaast  leidt het hoge aantal asielzoekers volgens Hofmans ook tot een toename van de werkdruk op de Dienst Bevolking.

"De overlast is niet meteen dramatisch te noemen, maar we merken sinds enkele jaren toch een duidelijke toename die gelijkloopt met het optrekken van de capaciteit", aldus nog de burgemeester. "We willen daarom als schepencollege een duidelijk signaal geven dat de 300 plaatsen voor ons echt het maximum zijn. Meer nog, we zouden dat aantal liefst zien dalen, zodat het leefbaar blijft voor de buurt."

De gemeente gaat zich nu beraden over welke stappen ze kan ondernemen en wordt daarvoor bijgestaan door twee experts. Op 29 juni organiseert het schepencollege een infovergadering voor de inwoners.