Voorstel-Dehaene werd "goed onthaald"

Het voorstel van oud-premier Jean-Luc Dehaene om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen werd zowel bij Vlamingen als Franstaligen "goed onthaald". Dat schrijft Le Soir, die de hoofdlijnen van het plan vandaag publiceert.

Dehaene kreeg de opdracht om een voorstel uit te werken om de BHV-knoop te ontwarren. Zijn voorstel moest als basis voor onderhandelingen tussen Vlamingen en Franstaligen dienen. Die begonnen uiteindelijk eind april, maar Open VLD-voorzitter Alexander De Croo besloot de stekker uit de regering te trekken, omdat de vooropgestelde deadline niet werd gehaald. Wat precies in het voorstel van de oud-premier stond, is nooit officieel bekendgemaakt.

Volgens Le Soir bevatte het plan de volgende kernpunten:

  • De kieskring BHV wordt gesplitst
  • De bevoegdheid over de zes faciliteitengemeenten gaat naar het Brussels Gewest of de federale regering
  • Er komen drie kieskringen: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel
  • Wat betreft zetelverdeling en apparentering zou een complexe regeling komen, waarbij overgebleven stemmen zouden worden verzameld op het oude niveau van het unitaire Brabant om vervolgens over de drie kiesomschrijvingen verdeeld te worden

Het voorstel werd volgens de krant goed onthaald, omdat het BHV splitste én stemmen van Franstaligen niet verloren liet gaan.

lees ook