Twintig jaar cel voor moeder uit Maldegem

Het hof van assisen in Gent heeft de vrouw uit Maldegem die schuldig werd bevonden aan moord op haar pasgeboren zoontje, veroordeeld tot 20 jaar cel. De openbare aanklager had 22 jaar gevraagd.

De vrouw werd gisteravond al schuldig verklaard aan babymoord. In hun motivering verwezen de juryleden onder meer naar de vaststellingen van de wetsgeneesheer. "Het lijdt geen twijfel dat de baby het zoontje is van de beschuldigde. Het ging om een voldragen, levend ter wereld gekomen kind van 4,260 kilogram dat slechts enkele minuten geleefd heeft. De beschuldigde heeft steeds geheugenverlies geveinsd en veinst het nog altijd. Ze is clandestien bevallen in een voor haar gewoonte langere verlofperiode en heeft beslist om zich in alle discretie van haar baby te ontdoen."

Bij het bepalen van de strafmaat hield de jury rekening met de "zwaarwichtigheid van de feiten waarbij een weerloze baby om het leven werd gebracht en met de ingesteldheid van de vrouw die blijk geeft van ongezien egoïsme". Ook haar blijvende ontkenning en schuldverschuiving naar haar ex-man speelde een rol, alsook het feit dat ze nooit spijt heeft betuigd.

Maar de jury hield ook rekening met verzachtende omstandigheden: haar blanco strafblad, de moeilijke familiale situatie waarin ze zat op het moment van de feiten en het feit dat ze een goede moeder is voor haar twee tienerzonen.

"Het kind heeft een naam gekregen"

De vrouw nam vanmorgen nog een laatste keer het woord. Ze probeerde de jury en de beroepsrechters duidelijk te maken dat ze zich bewust is van de ernst van de feiten. "Ik zou willen zeggen dat ik, gezien jullie de ogen zijn van de maatschappij, aanvaard welke straf jullie me opleggen. Het is niet zo dat ik geen spijt, wroeging of pijn heb. Het is ook niet omdat ik nog niet naar het kerkhof geweest ben, dat ik daarom niet goed besef wat hier gebeurd is."

"Voor mij is het geen onbekend kind meer. Het heeft een naam gekregen die ik zelf gekozen heb, maar die ik nog niet kan delen met anderen", vervolgde ze. "Ik vraag om mildheid in de straf omdat mijn twee tienerzonen mij nog altijd nodig hebben."