"VBO is oneerlijk over het tijdskrediet"

De drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB vegen de kritiek van de werkgevers van tafel dat oudere werknemers misbruik zouden maken van het tijdskrediet. ACV wijst erop dat ook ouderen recht hebben op tijdskrediet.

Volgens de christelijke vakbond ACV stuurt de werkgeversorganisatie VBO aan op een confrontatie tussen de sociale partners. Vanochtend heeft VBO-topman Pieter Timmermans in de krant De Morgen geschreven dat oudere werknemers het systeem van tijdskrediet misbruiken als aanloop naar brugpensioen.

Dat is intellectueel twee keer oneerlijk, zegt het ACV. De bond wijst erop dat in het Generatiepact expliciet staat dat ook oudere werknemers recht hebben op tijdskrediet en niet enkel jongeren, zoals Timmermans vanochtend suggereerde.

Ook klopt het niet dat ouderen tijdskrediet gebruiken om daarna met brugpensioen te gaan. Als ze gebruikmaken van tijdskrediet, stijgt ook de loopbaanvereiste en zullen ze tot 61 of 62 moeten werken om met brugpensioen te kunnen, zegt de vakbond.

In ieder geval lijken de sociale partners in afwachting van een nieuwe regering de degens te kruisen en zijn zowel de notionele belastingaftrek als het tijdskrediet inzet van een duel.

"Discours van VBO is een provocatie"

De socialistische vakbond ABVV vindt dat het VBO de vakbonden provoceert. "Men zou zich beter afvragen waarom zo veel werknemers gebruikmaken van tijdskrediet", klinkt het bij de vakbond. "We verwachten van het VBO een meer verantwoordelijk discours." ABVV vindt dat er een analyse moet komen van de werkdruk.

De liberale vakbond ACLVB zegt dat de kritiek van VBO niet overeenkomt met de reële situatie. "Veel werkgevers promoten immers het tijdskrediet in hun onderneming omwille van eigen belangen", zegt het ACLVB. De vakbond roept op tot "enige sereniteit, om het sociale klimaat niet te verzuren".