Pendelaars krijgen zonnedouchezak cadeau

Pendelaars in de stations van Gent, Antwerpen en Leuven hebben vanmorgen een "zonnedouchezak" gekregen. Dat is een zwarte bio-afbreekbare zak die na enkele uren zonnen voor een zonverwarmde douche zorgt. Met de stunt willen minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) en het Vlaamse Energieagentschap (VEA) de actie "Kies voor groene warmte" op gang trekken.

Om de Europese doelstelling te halen, moet tegen 2020 dertien procent van onze energie met hernieuwbare energiebronnen worden opgewekt. Nu is dat in Vlaanderen drie procent.

Het VEA zegt dat die doelstelling vooral bereikt moet worden door de productie van groene warmte. "Met toepassingen zoals zonneboilers, warmtepompen of houtpelletkachels kunnen gezinnen natuurlijke warmte gebruiken voor hun sanitair en verwarming," aldus minister Van den Bossche.

"Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook een besparing voor de energiefactuur. De investeringen zijn op minder dan tien jaar terugverdiend, zeker als je eerst goed isoleert. Bovendien zijn er premies en een fiscale aftrek." Volgens de minister bestaat gemiddeld 85 procent van de energiefactuur uit verwarmingskosten.

Volgens het VEA zijn er in Vlaanderen ongeveer 25.000 zonneboilers in gebruik, een duizendtal pelletketels en ongeveer 4.000 warmtepompen. Verwacht wordt dat nieuwbouwprojecten en renovaties tegen 2020 (vrijwel) standaard met groene warmte-installaties uitgerust worden. Studies spreken van een potentieel van 700.000 woningen met zonneboiler, 35.000 met warmtepomp en 10.000 met pelletketel tegen 2020.

Op de campagnewebsite www.energiesparen.be/groenewarmte wagen verschillende BV's zich onder de zonnedouche.