Sypol.be dient stakingsaanzegging in

De politievakbond sypol.be heeft een stakingsaanzegging ingediend over de werking van de technische en wetenschappelijke politie, en die van Charleroi in het bijzonder.

In Charleroi en de meeste andere labo's zijn de interventies per jaar en per personeelslid exponentieel toegenomen. Dat zorgt voor "abnormaal veel stress, een daling van de levenskwaliteit, werkonbekwaamheid, grote demotivatie, een steeds grotere achterstand bij het uitvoeren van taken, een opeenstapeling van dossiers, aanmaningen door het parket en soms zelfs onbegrip van hun collega-rechercheurs en andere politieambtenaren", zegt de vakbond.

"Een normale laborant kan 200 interventies per jaar aan. In vele plaatsen in België zitten ze nu aan 350 interventies per jaar", zegt Axel Poels (foto) van Sypol.be.

"Wij vragen klaar en duidelijk aan de nieuwe regering om meer personeel, zoals we de laatste jaren al meerder keren hebben gedaan, en goed betaald personeel", aldus Poels.

Uit het jaarrapport van de federale politie blijkt overigens dat de politie steeds meer gebruikmaakt van wetenschappelijke technieken om misdaden op te lossen. Het gaat vooral om onderzoek naar sporen van mogelijke daders, zoals vingerafdrukken en DNA-materiaal.