Trichet wil straf voor begrotingszondaars

De voorzitter van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, pleit voor strenge sancties voor eurolanden die de Europese begrotingsregels met de voeten treden. Hij zei dat in het Europees Parlement.

In een toespraak voor de commissie Economische en Monetaire Zaken zei Trichet dat budgettaire zondaars bestraft zouden moeten worden met "een beperking of opschorting van stemrecht" in de raad van ministers. Hij sprak ook van "graduele financiële maatregelen om gehoorzaamheid aan te moedigen".

Het Europese groei- en stabiliteitspact, waarin de begrotingsnormen zijn vastgelegd, bevat reeds de mogelijkheid om sancties te nemen, maar de Europese Commissie stuitte in het verleden steevast op politieke oppositie van de lidstaten wanneer ze het pact rigoureus wou toepassen.

Om politieke afspraken onder lidstaten te ontwijken, moet de controle op de nationale begroting "onafhankelijk" worden en moeten sancties "quasi automatisch" toegepast worden, zo argumenteerde Trichet.

De voorstellen van Trichet leunen nauw aan bij de koers die Duitsland bepleit. Na de ontsporing van de Griekse openbare financiën leidt Berlijn de pleidooien voor strengere begrotingsregels in de eurozone en de Europese Unie.