Veel Joden trekken weg uit Antwerpen

De voorbije jaren is de Joodse gemeenschap in Antwerpen steeds kleiner geworden. Veel Antwerpse Joden vertrekken naar het buitenland en wie hier blijft, heeft meer kans om in armoede terecht te komen.

Volgens De Standaard houden veel Joden het voor bekeken in Antwerpen. De krant haalt het onveiligheidsgevoel en problemen met moslimmigranten aan, maar ook een gebrek aan carrièrekansen.

De Joodse gemeenschap is haar traditionele dominantie in de diamantsector in Antwerpen grotendeels kwijtgeraakt, onder meer aan de Indiase handelaren. De ruwe arbeid zoals het klieven en slijpen wordt nu veelal uitbesteed aan lageloonlanden.

Veel moderne jonge Joden trekken daarom naar het buitenland om te studeren en blijven er dan ook wonen. Het gaat dan vaak om mensen die naar de Verenigde Staten en Israël gaan.

Wie achterblijft, riskeert meer dan vroeger om in de armoede terecht te komen. Dat geldt dan vooral voor de diep religieuze chassidische Joden. Velen onder hen integreren zich niet of minder en hebben buiten de diamant weinig toekomst.

Integratie, maar wel wat laat

In De ochtend op Radio 1 nuanceert Aaron Malinski, correspondent van de Israëlische krant Ha'aretz, dat beeld van verarmde chassidim. Hij geeft toe dat er een probleem is, maar de laatste jaren is er wel een tendens binnen de chassidische gemeenschap om zich te integreren in de Antwerpse maatschappij.

De meesten onder hen spreken goed Nederlands en bijna niemand is -ondanks de armoede- betrokken bij de misdaad in de stad, merkt hij op. Malinski geeft wel toe dat de tendens tot integratie wat laat op gang is gekomen.

Toch groeit volgens hem het besef bij chassidim dat er naast de studie van de Talmoed en de Thora ook hedendaagse kennis nodig is om succes te hebben in de Belgische maatschappij. Hij vertrouwt er op dat de chassidische gemeenschap wel degelijk in Antwerpen zal blijven en zich er zal blijven verankeren.

In Antwerpen wonen 20.000 Joden. Een groot aantal van hen behoort tot de chassidische gemeenschap.

Wie zijn de chassidim?

De chassidim ("vromen") zijn erg herkenbaar aan hun zwarte kledij en hoeden en pijpenkrullen voor mannen en vrouwen die hun hoofd bedekken met hoeden, sjaals of pruiken.

De stroming ontstond begin de 18e eeuw in Polen. De gelovigen houden zich erg strikt aan de voorschriften van de joodse wetgeving in verband met gedrag, kleding en voeding. De studie van de Thora (de bijbel die de joodse wetten bevat) en de Talmoed, de commentaren van rabbijnen en juristen op die wet, is dan ook erg belangrijk en veel chassidim wijden zich daar fulltime aan.

De chassidim hebben erg zwaar te lijden gehad onder de Holocaust. Antwerpen telt nog een grote chassidische gemeenschap, daarnaast zijn er ook centra in de VS, Londen en Israël.