Wordt de walvisvangst opnieuw toegelaten?

In Marokko begint een internationale conferentie over de walvisvangst. Voor- en tegenstanders van het jachtverbod staan lijnrecht tegenover elkaar. Er ligt een voorstel op tafel om de landen die nu toch al walvissen vangen, dat toe te laten.

Over het lot van deze grote zeezoogdieren praten 88 landen, de leden van de Internationale Walvisvaartcommissie. 25 jaar geleden stelde die commissie een moratorium in, een pauze voor de jacht. Dat was toen een grootschalige slachtpartij met fabrieksschepen die talloze walvissoorten op de rand van het uitsterven had gebracht.

Maar er zijn achterpoortjes in het moratorium. Japan, Noorwegen en IJsland blijven op walvissen jagen, onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, maar eigenlijk voor consumptie. Jaarlijks worden er zo'n 2.000 walvissen gedood, waaronder ook sterk bedreigde soorten. Sinds het instellen van het moratorium zijn er zeker 33.000 walvissen gedood.

Nu ligt een voorstel op tafel om het verbod op te heffen, en om die landen in de plaats een jaarlijks quotum op te leggen, zodat ze minder vangen dan nu. Maar voor de echte tegenstanders, zoals Australië, is dat vloeken in de kerk.

De meningen zijn zeer sterk verdeeld, en het is afwachten of er eind van de week een compromis uit de bus komt over de walvisvangst.