"70.000 extra banen zonder handicap loonkosten"

Onze loonkosten liggen 3,5 procent hoger dan in onze buurlanden. Twee Leuvense professoren hebben in opdracht van het VBO daarover een studie uitgevoerd. Zij stellen voor om de hoge loonkosten weg te werken via loonmatiging en lagere sociale lasten. Op die manier zouden er de komende jaren ook 60 tot 70.000 banen bij komen.

Gisteren haalde het Verbond van Belgische Ondernemingen nog uit naar het tijdskrediet, nu neemt de organisatie de hoge loonkosten in het vizier. Twee economen maakten de berekening. Hun conclusie: lagere loonskosten creëren jobs, zegt de Leuvense econoom Joop Koninckx. "Als we de loonkostenhandicap met de buurlanden, die berekend wordt op ongeveer 3,5%, zouden wegwerken, dan zien we dat dat ongeveer 60 tot 70.000 extra jobs zou opleveren."

Het VBO vraagt dat het wegwerken van de hogere loonkosten in ons land wordt ingeschreven in het toekomstige regeerakkoord. "In Duitsland heeft men dat jaren geleden gedaan en daar zien we de positieve effecten op de werkgelegenheidsgraad en op hun begrotingstekort", zegt Pieter Timmermans van het VBO (foto). "We gaan én loonmatiging én innovativiteit moeten aanscherpen om op die manier meer jobs naar de toekomst te kunnen creëren."