"Probleem met communicatie en leidinggeven"

Uit een doorlichting van de Gentse politie blijkt dat er binnen het korps vooral een probleem is met interne communicatie en leidinggeven. Opvallend is ook dat de problemen blijkbaar al lang aanslepen, maar lang verborgen bleven.

Dat de problemen niet eerder aan het licht kwamen, is volgens criminoloog Cyrille Fijnaut, die samen met Brice De Ruyver het korps doorlichtte, niet meer dan logisch. "Want de meeste agenten leveren in hun relatie tot de burger prima werk en bovendien zijn politiemensen erg loyaal tegenover elkaar, waardoor ze zelf de problemen niet naar buiten zullen brengen", aldus Fijnaut.

De doorlichting kwam er na een reeks incidenten. Burgemeester Daniël Termont (SP.A) wil volgende maand een plan klaar hebben om de problemen in het korps grondig aan te pakken.