"Vlaamse regering draagt niet bij aan sanering"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft in Terzake herhaald dat de Vlaamse regering niet van plan is om bij te dragen aan de besparingen van 22 miljard euro, die de federale regering tegen 2015 moet doorvoeren. "Wij zitten met onze begroting op een ander tijdspad dan de federale regering", zegt hij.

Peeters ging vanmorgen langs bij informateur Bart De Wever. Net als de ministers-presidenten van de andere deelstaten, heeft Peeters meer bevoegdheden, maar ook meer middelen gevraagd. Een grotere fiscale autonomie is volgens de Vlaamse regering noodzakelijk.

Toch benadrukte Peeters nog eens dat de federale regering niet bij Vlaanderen moet komen aankloppen om bij te dragen aan de federale besparingen.

"Wij voeren nu al zware saneringen door, en zitten op het spoor om in 2011 een begroting in evenwicht te bereiken. Voor de jaren daarna hebben we de afspraak dat we geen overschotten en geen tekorten meer toestaan", zegt Peeters. "Dan kunnen ze ons toch niet komen vragen om opnieuw overschotten te boeken om over te hevelen naar het federale niveau", zegt Peeters.

"De federale begroting zit op een ander tijdspad dan de onze, net als de begrotingen van de Brusselse en de Waalse regering trouwens. Zij plannen pas tegen 2015 een begroting in evenwicht."

"Eens het plaatje van de staatshervorming in elkaar past, met extra bevoegdheden en extra middelen, lukt het de federale regering wel om op eigen houtje te besparen", zegt Peeters. Volgens Peeters moet Vlaanderen eigen belastingen kunnen heffen, "bijvoorbeeld tot 80 procent van de personenbelasting".

Peeters zei nog eens dat een "Copernicaanse omwenteling", waarbij het zwaartepunt van de bevoegdheden bij de deelstaten komt, het doel van de staatshervorming moet zijn.