Deelstaten willen boter bij de vis

Informateur Bart De Wever (N-VA) heeft vandaag de vier ministers-presidenten van ons land ontvangen. Zowel Kris Peeters (CD&V), Rudy Demotte (PS) als Charles Picqué (PS) vragen extra middelen voor hun gewesten. Een grondige staatshervorming is volgens hen mogelijk.
foto: archief

Vlaams minister-president Kris Peeters is voor de overheveling van bevoegdheden van het federale niveau naar de regio's, maar daar moeten wel de nodige middelen tegen overstaan. Dat zei hij vanmorgen in De ochtend op Radio 1 en dat heeft hij ook duidelijk gemaakt bij De Wever. "Ik heb geen breekpunten op tafel gelegd, maar wel duidelijk de krijtlijnen voor de Vlaamse regering op scherp gesteld", verklaarde Peeters na het gesprek. Voor de Vlaamse premier is de zogenoemde Octopusnota het vertrekpunt voor onderhandelingen over een staatshervorming.

"De vijf Vlaamse resoluties zijn grotendeels verwerkt in de Octopusnota die ik in februari 2008 heb overgemaakt aan de federale regering. Alle Vlaamse democratische partijen hebben die Octopusnota dus goedgekeurd. Dat is voor ons de uitgangspositie", zegt Peeters.

Dat er meer bevoegdheden naar de regio's moeten, daarover zullen De Wever en Peeters het allicht snel eens zijn. Maar rond de financiële middelen die daarbij horen, wordt het allicht moeilijker. Om te beginnen is er de problematiek rond de "usurperende bevoegdheden". Dat zijn beleidsdomeinen die strikt genomen tot de regio's behoren, maar waarbinnen de federale overheid nog actief is. "In het verleden hebben we gezegd dat de federale overheid met die bevoegdheden moet stoppen. De vraag is uiteraard, als men daar federaal mee stopt, gaat men dan die middelen overdragen?", vraagt Kris Peeters zich af.

"Als er verder bevoegdheden worden overgedragen dan moeten daar ook financiële middelen en fiscale verantwoordelijkheden tegenover staan", klinkt Peeters duidelijk.

Ook Demotte wil boter bij de vis

Peeters' collega van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap Rudy Demotte wil ook extra middelen als de gewesten nieuwe bevoegdheden krijgen. "Je moet die nieuwe bevoegdheden ook kunnen uitoefenen. Er moeten dan ook financiële middelen bij voorzien worden", verklaarde hij na het onderhoud met de informateur. Demotte is optimistisch over een staatshervorming. "Er is een wil", liet de PS'er optekenen.

Na Demotte was het de beurt aan Charles Picqué, de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om bij Bart De Wever op visite te gaan. Waarschijnlijk hebben de heren duchtig van gedachten gewisseld. De Wever wil immers het Brussels Gewest afschaffen. Picqué zei na afloop dat het een "vrank en eerlijk gesprek was". Hij vraagt alvast 500 miljoen euro voor de hoofdstad.

"Duitstalige Gemeenschap wil volwaardige deelstaat worden"

Karl-Heinz Lambertz (PS) was de laatste die deze middag langsging bij informateur De Wever. Volgens Lambertz is de Duitstalige Gemeenschap klaar om een volwaardige deelstaat te worden. "Wij zijn bereid en in staat om er nieuwe bevoegdheden bij te nemen", zei hij.

"De Duitstalige Gemeenschap bestaat 25 jaar", zei Lambertz na afloop van zijn bezoek. "De Duitstaligen willen niet vergeten worden. Ze willen volwaardig deel uitmaken van de Belgische staatsstructuur."

Het gesprek tussen Lambertz en De Wever verliep in het Nederlands en in het Duits. Lambertz was lovend over De Wever. "Hij is iemand met wie je kan praten. Hij heeft een duidelijke visie, maar luistert ook naar de andere partij."

lees ook