Gentse huisvuilophalers weer aan de slag

In Gent zijn de huisvuilophalers opnieuw aan de slag gegaan. Ze hadden vanmorgen spontaan het werk neergelegd omdat de prestatiepremie van één personeelslid niet werd uitbetaald.

Het personeelslid kreeg de premie niet omdat hij vorig jaar door een arbeidsongeval niet voldoende dagen had gepresteerd. Uit protest legden 250 werknemers van de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken (IVAGO) vanmorgen het werk neer. Niet alleen werd er geen afval opgehaald, ook de veegploegen bleven binnen en de containerparken gingen niet open. 

De directie beloofde in de loop van de voormiddag om tegen vanavond een oplossing te zoeken voor de werknemer. Daarnaast werd ook beloofd om de communicatie te verbeteren. De huisvuilophalers gingen daarop weer aan het werk. "De prioriteit gaat nu naar het ophalen van restafval, gft en bedrijfsafval", zegt directeur Paul Dobbelaere. "Het is niet zeker of alle rondes gedaan kunnen worden."